Приемане на НАРЕДБА № 21 за условията и реда за отпускане на Стипендия „Димитровградско дарование“ и Еднократно финансово стимулиране на деца и младежи от община Димитровград с доказани постижения