ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „СЛЪНЦЕ”

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „СЛЪНЦЕ”

Обединено детско заведение „Слънце” се намира в югозападната част на Димитровград в кв. „Славянски” в близост до ОУ „Алеко Константинов”и включва две сгради- детска градина и детска ясла.
Сградата на детската градина е реновирана и обновена по проект на фонд „Енергийна ефективност”и е  газифицирана.
Детската градина разполага с 121 места с 6 целодневни групи за деца от 3 до 6г. Децата се обслужват от 19 броя педагогически персонал в това число един логопед и един учител по музика, един завеждащ здравен кабинет и  22 броя непедагогически персонал.Директор на детското заведение е Веска Гочева.
Възпитателно-образователната програма в детската градина е вече с доказани в практиката  добри резултати, относно  ориентиране на детето в социалния свят, изграждане на навици за умствен труд  и формирането на самостоятелност, увереност и стремеж към успех.  В този свят на непринудено общуване учителите водят децата към откриване на знания и овладяване на разнообразни компетентности, които гарантират готовността им за прехода в новата институция – училището.
Детската градина  предлага допълнителни педагогически дейностти по  английски език, карате, акробатика и футбол.Също така разполага с логопедичен кабинет за работа с деца с езиково-говорни нарушения и занимания  с ресурсен учител на деца със специални образователни потребности.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. „Патриарх Евтимий” № 10
Телефон: 0391/2 49 65;
E-mail: slance_odz@abv.bg
Сайт: http://www.ribox.piczo.com

 

ДЕТСКА ЯСЛА

Сградата на детската ясла се намира в югозападната част на Димитровград в кв. „Славянски” в близост до ОУ „Алеко Константинов”и до сградата на  детска градина   „Слънце”.Сградата на детската ясла е обновена по проект от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” Материалната база е много добра, съобразена с възрастовите особености на децата и благоприятна за тяхното отглеждане, възпитание и обучение.
Детската ясла разполага със 72 места и функционира с 6 целодневни групи, разпределени в 3 групи за деца на възраст от 3 до 6 г. и 3 групи за деца от 10 месеца. Децата се обслужват от 15 броя медицински персонал, 1 педагог и10 броя непедагогически персонал.
Към детската ясла функционира и детска кухня, която предлага храна за деца от 10месеца до 3 години. Храната, която родителите получават от детската кухня отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм. Услугата „детска кухня” е с капацитет от 50 до 80 деца.

Адрес: 6400 Димитровград, ул. ”Христо Г. Данов ”, №4
Телефон: 0391/ 2 49 84

свали като .pdf