Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна предназначението на аптека в кафе аперитив - самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 41.1.1"

Files: