Уведомление за инвестиционно намерение изграждане на обект “Промяна предназначението на "Кафе със сенник в магазин за пакетирани стоки” с Възложител Катя Славчева Кабакова

Files: