Народно читалище Нов път-2011, с.Добрич

Народно читалище Нов път-2011, с.Добрич