Народно читалище Народен будител-1928, с.Върбица

Народно читалище Народен будител-1928, с.Върбица