Разрешение №565/19.07.2021г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Припека".

Files: