Изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Димитровград за периода 2021-2028 год..