Мандат 2003-2007

РЕШЕНИЕ № 910 ОТ 24.9.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                 Р Е Ш Е Н И Е                 № 910       от 24.09.2003 г.   На основание Чл.47 ал.1 от ЗМИ Общински съвет Димитровград избира…

РЕШЕНИЕ № 909 ОТ 24.9.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 909от 24.09.2003 г.На основание представени разчети на директорите на училища за броя на учениците и формираните съгласно изискванията на Наредба № 7 паралелки и на основание чл.11, ал.(1), т. 1 и ал.(2) от Наредба № 7/29.12.2000 г. на…