Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик

СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА И ПРЕДОСТАВЯНИ ДЕЙНОСТИ В КЦ

Кризисен център е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса.

Основната цел на услугата „Кризисен център”, е да предложи компетентна и професионална помощ на децата и лицата, жертви на насилие и трафик, като им осигури безопасна и защитена среда за възстановяване и комплекс от социални, психологически, медицински и юридически консултации. КЦ предлага 24-часова защитена среда, с оглед предотвратяване рецидив на насилието.

Услугите, предоставяни в КЦ са основани на индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности на детето/лицето. Съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации, подпомагат процеса на интегриране и насърчават личностното развитие за овластяване и социално включване. Възстановяват и повишават уменията за социално включване, както и предоставят подкрепа за предотвратяване на последствията от травмата.

В КЦ се предоставят дейности по задоволяване на ежедневни потребности; здравни потребности; образователни потребности; рехабилитационни потребности; потребности в свободното време; потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица.

Управлението на социалната услуга КЦ е възложено на Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“ с богат и дългогодишен опит, насочен към защитата на хора преживели насилие и защита на човешките им права и свободи.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА И НАСТАНЯВАНЕ

КЦ за лица (възрастни/ родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора.

Настаняването се извършва с административен акт от Дирекция „Социално подпомагане“, като всяко лице може да бъде настанено за период не по-дълъг от 6 месеца.

 

КАПАЦИТЕТ И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Капацитетът на КЦ е 10 души. КЦ се намира в реновирана сграда в гр. Димитровград. Разполага със „Звено за кризисно настаняване“ с две легла, с четири спални помещения с по две легла и една с четири легла, приемна стая, дневна стая, обзаведена кухня с трапезария, перално помещение, складово помещение, гардеробна стая, кабинет на управителя, консултативна стая, стая за отдих на персонала, отделно санитарен възел за персонала, всички стаи за персонала и общите помещения са оборудвани с мивки. Помещенията са добре обзаведени и оборудвани със съвременни мебели. Всички спални помещения са с отделен санитарен възел, част от които са предназначени за хора с различни увреждания. Разполага с топла връзка към асансьор, готов за употреба при лица с двигателни затруднения. Материалната база и обзавеждането са така предвидени, че да гарантират безопасна и сигурна среда за потребителите.

 

КОНТАКТИ

Управител КЦ: Гергана Дудова, моб. 0884 526 478
Управител Фондация „БЦДИ – клон Хасково“: Петя Петкова, тел. 038/ 624 685
E-mail: [email protected]