Клубове за хора от третата възраст

СПРАВКА ЗА КЛУБОВЕТЕ ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Име на клуба Адрес
1 "Раковски" ул"Гоце Делчев"№27а
2 „Габера” бул.”Хр.ботев”№1 а 
3 "Славянски" ул."Вл.Поптомов"№2
4 "Национален бригадирски щаб" бул.”3ти март”№2а
5 Черноконево ул.”Милини скали”№8  
6 с.Бряст Кметство
7 с.Добрич в бившо уч-ще,1 етаж
7 "Хан Аспарух" ул."Хан Аспарух"№5
8 клуб"Наука" ул."Цар Симеон"№10
9 с.Черногорово Кметство
10 с.Голямо Асеново Здравната служба
11 с.Длъгнево Кметство
12 гр.Меричлери ул."Марин Вълков"№14
13 с.Скобелево Кметство
14 с.Бодрово Кметство
15 с.Каснаково Кметство
16 с.Горски извор Бивше училище
17 с.Здравец с/щу Читалището
18 с.Д.Белево Кметство
19 с.Малко Асеново част от търгов. сграда
20 с.Ябълково бивша Ритуална зала
21 с.Злато поле Читалище
свали като .pdf