Районна избирателна комисия Хасково РЕШЕНИЕ № 182 Хасково, 24.03.2021