Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК специализираните СИК