ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на допълнително образувани СИК и ПСИК