Деца с изявени дарби

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 9 3 от 24 април 2014 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г.

Чл. 1. Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. съгласно приложението.

Чл. 2. Необходимите средства за изпълнение на програмата по чл. 1 да се осигурят от централния бюджет за 2014 г. в рамките на предвидените за тази цел средства.

Чл. 3. Неизплатени средства за стипендии на ученици от общинските училища поради недостиг на средствата по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г. се осигуряват със средствата по програмата по чл. 1.

Файлове за сваляне


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ПО ЧЛЕН 4 ОТ НАРЕДБА № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2014 ГОДИНА

Финансирането за 2015 г. от община Димитровград за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби е в размер на общо 30 000 лева.

Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране по Наредбата има всяко дете или младеж до 19-годишна възраст с доказани изяви на местно, регионално, национално, европейско и/или световно ниво в областта, за която кандидатства.

Стипендиите и финансовото стимулиране по тази Наредба са индивидуални. Финансов стимул се присъжда и на всяко дете и/ или младеж, участник в спортен отбор, класирал се до трето място на национално и/или международно ниво за календарната година.

 

Файлове за сваляне

Име , презиме , фамилия Учебно заведение Направление
1 Симона Иванова Блатева ОУ „Алеко Константинов” направление „Наука и техника”
2 Мария Георгиева Кирева ОУ „Алеко Константинов” направление „Наука и техника”
3 Мартин Валентинов Петров ОУ „Алеко Константинов” направление „Наука и техника”
4 Гергана Господинова Добрева ОУ „Алеко Константинов” направление „Наука и техника”
5 Моника Валентинова Велчева ОУ „Алеко Константинов” направление „Наука и техника”
6 Генади Младенов Колев ОУ „Алеко Константинов” направление „Наука и техника”
7 Даниела Константинова Койнова ОУ „Алеко Константинов” направление „Наука и техника”
8 Надежда Пламенова Митева ОУ „Алеко Константинов” направление „Наука и техника”
9 Рени Диянова Делчева ОУ „Алеко Константинов” направление „Наука и техника”
10 Георги Иванов Гочев ОУ „Алеко Константинов” направление „Наука и техника”
11 Дебора Пенкова Пенева ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
12 Дарина Атанасова Атанасова ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
13 Георги Георгиев Делчев ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
14 Деляна Спасова Георгиева ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
15 Даниел Николаев Йовчев ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
16 Виктория Димитрова Караджова ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
17 Десислава Димитрова Димитрова ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
18 Мартин Антонов Трифонов ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
19 Георги Георгиев Георгиев ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
20 Иван Георгиев Тодоров ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
21 Габриела Евгениева Башова ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
22 Катрин Георгиева Колева ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
23 Алекс Антонов Димитров ОУ „Пенчо Славейков” направление „Наука и техника”
24 Иван Иванов Петров СОУ „Л.Каравелов” направление „Наука и техника”
25 Златин Божидаров Златинов СОУ „Л.Каравелов” направление „Наука и техника”
26 Петко Бориславов Билярски СОУ „Л.Каравелов” направление „Наука и техника”
27 Дамян Иванов Георгиев СОУ „Л.Каравелов” направление „Наука и техника”
28 Георги Миленов Монев СОУ „Л.Каравелов” направление „Наука и техника”
29 Виктория Здравкова Велчева СОУ „Л.Каравелов” направление „Наука и техника”
30 Стела Бисерова Бинева СОУ „Л.Каравелов” направление „Наука и техника”
31 Марио Каменов Илиев ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
32 Иван Генчев Козарев ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
33 Иван Димитров Димитров ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
34 Гергана Георгиева Гочева ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
35 Антон Петров Златев ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
36 Пламена Благоева Пенчева ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
37 Живко Бориславов Ненчев ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
38 Милен Георгиев Георгиев ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
39 Петър Иванов Иванов ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
40 Даниел Емилов Иванов ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
41 Кристина Димитрова Кирова ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
42 Стоян Стоянов Георгиев ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
43 Боряна Георгиева Димова ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
44 Валентина Емилова Стефанова ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
45 Николина Георгиева Георгиева ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
46 Дарина Стойчева Бонева ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
47 Надежда Енчева Цветкова ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
48 Теодор Петков Жеков ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
49 Димитър Тошков Джангозов ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
50 Полина Милкова Апостолова ПМГ „Иван Вазов” направление „Наука и техника”
51 Делян Николаев Балев ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Наука и техника”
52 Пламена Иванова Иванова ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Наука и техника”
53 Петър Стефчев Кърчев ПМГ „Акад.Боян Петканчин” гр.Хасково направление „Наука и техника”
54 Християн Николаев Карагьозов ПМГ „Акад.Боян Петканчин” гр.Хасково направление „Наука и техника”
55 Славея Емилова Захариева ГПЧЕ „Проф.Д-р Асен Златаров”гр.Хасково направление „Наука и техника”
56 Теодора Живкова Божева ГПЧЕ „Проф.Д-р Асен Златаров”гр.Хасково направление „Наука и техника”
57 Мария Кирилова Кирева ГПЧЕ „Проф.Д-р Асен Златаров”гр.Хасково направление „Наука и техника”
58 Кристин Кристиянова Стефанова СОУ „Л.Каравелов” направление „Изкуство и култура”
59 Калина Живкова Кръстева СОУ „Л.Каравелов” направление „Изкуство и култура”
60 Сияна Стоянова Славова СОУ „Л.Каравелов” направление „Изкуство и култура”
61 Ваня Данаилова Колева СОУ „Л.Каравелов” направление „Изкуство и култура”
62 Гебриел Янков Делчев ОДЗ №4 „Пролет” направление „Изкуство и култура”
63 Виктория Николаева Колева ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
64 Здравко Димитров Янков ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
65 Емилия Миткова Енчева ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
66 Кристиян Миланов Нейков ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
67 Божидара Василева Василева ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
68 Татяна Димитрова Ванчева ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
69 Елена Емилова Визирополова ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
70 Христина Миткова Иванова ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
71 Теодор Николаев Иванов ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
72 Джулия Стойкова Георгакиева ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
73 Деница Димитрова Митева ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
74 Йоана Ангелова Йорданова ПМГ „Иван Вазов” направление „Изкуство и култура”
75 Джорджия Рая Георгиева Влахова ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
76 Анджела Радкова Радева ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
77 Парис Бисерова Кирилова ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
78 Гергана Христова Консулова ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
79 Ани Димчева Райкова ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
80 Момчил Делчев Митев ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
81 Мартин Петров Кисьов ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
82 Йоанна Петева Петкова ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
83 Едита Димитрова Делчева ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
84 Диана Ивова Бобчева ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
85 Ивет Евгениева Иванова ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
86 Никола Николаев Балев ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
87 Хариет Миланова Нейкова ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
88 Валентин Пламенов Иванов ОУ „Пенчо Славейков” направление „Изкуство и култура”
89 Жанета Живкова Наскова ОУ „Алеко Константинов” направление „Изкуство и култура”
90 Валентина Димова Иванова ОУ „Алеко Константинов” направление „Изкуство и култура”
91 Мария Димитрова Жекова ОУ „Алеко Константинов” направление „Изкуство и култура”
92 Георги Мишев Янев ОУ „Алеко Константинов” направление „Изкуство и култура”
93 Жулиета Георгиева Бинева ОУ „Алеко Константинов” направление „Изкуство и култура”
94 Илида Илиан Илиева ОУ „Алеко Константинов” направление „Изкуство и култура”
95 Мария-Габриела Марианова Крайчева ОУ „Алеко Константинов” направление „Изкуство и култура”
96 Калина Недялкова Колева ОУ „Алеко Константинов” направление „Изкуство и култура”
97 Румяна Вълчева Вълчева ОУ „Алеко Константинов” направление „Изкуство и култура”
98 Нелина Петрова Петрова ОУ „Алеко Константинов” направление „Изкуство и култура”
99 Моника Красимирова Митева ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Изкуство и култура”
100 Анабела Красимирова Крумова ГПЧЕ „Проф.Д-р Асен Златаров”гр.Хасково направление „Изкуство и култура”
101 Димитър Любомиров Иванов ПГ „Проф.Д-р Асен Златаров” направление „Спорт”
102 Иван Грозев Янков ПГ „Проф.Д-р Асен Златаров” направление „Спорт”
103 Павел Стоянов Иванов ПГ „Проф.Д-р Асен Златаров” направление „Спорт”
104 Мирослав Любомиров Иванов ПГ „Проф.Д-р Асен Златаров” направление „Спорт”
105 Тенчо Бончев Ванчев ПГ „Проф.Д-р Асен Златаров” направление „Спорт”
106 Нели Маринова Георгиева ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Спорт”
107 Веселин Георгиев Петров ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Спорт”
108 Иван Стилянов Бадавров ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Спорт”
109 Делчо Нейчев Нейчев ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Спорт”
110 Боби Боянов Ников ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Спорт”
111 Богомил Иванов Бонев ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Спорт”
112 Митко Иванов Бонев ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Спорт”
113 Евгений Любомиров Славчев ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Спорт”
114 Антонио Вениалинов Бушев ЕГ „Д-р Иван Богоров” направление „Спорт”
115 Иван Стоянов Иванов ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
116 Николай Георгиев Скендеров ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
117 Васил Живков Ангелов ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
118 Драгомир Благомиров Димов ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
119 Таня Добромирова Тенева ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
120 Камен Тончев Атанасов ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
121 Петър Красимиров Тенев ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
122 Ивайло Красимиров Костов ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
123 Тодор Георгиев Профиров ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
124 Христо Петров Карамфилов ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
125 Гергана Георгиева Георгиева ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
126 Борис Иванов Нондов ПМГ „Иван Вазов” направление „Спорт”
127 Въчо Спасов Делчев ОУ „Пенчо Славейков” направление „Спорт”
128 Стоян Иванов Георгиев ОУ „Пенчо Славейков” направление „Спорт”
129 Никола Нейчев Нейчев ОУ „Пенчо Славейков” направление „Спорт”
130 Георги Петров Стаменов ОУ „Пенчо Славейков” направление „Спорт”
131 Георги Антоанов Жизгов ОУ „Пенчо Славейков” направление „Спорт”
132 Николай Делчев Маразов ОУ „Пенчо Славейков” направление „Спорт”
133 Валентин Георгиев Иванов ОУ „Пенчо Славейков” направление „Спорт”
134 Атанас Петров Атанасов ОУ „Алеко Константинов” направление „Спорт”
135 Денис Салим Наим ОУ „Алеко Константинов” направление „Спорт”
136 Димитър Стойчев Тодоров ОУ „Алеко Константинов” направление „Спорт”
137 Кристиан Благомиров Димов ОУ „Алеко Константинов” направление „Спорт”
138 Стилян Янчев Илиев ОУ „Алеко Константинов” направление „Спорт”
139 Йоана Антонова Тонева ОУ „Алеко Константинов” направление „Спорт”
140 Деница Михайлова Михова ОУ „Алеко Константинов” направление „Спорт”
141 Габриела Николаева Станчева ОУ „Алеко Константинов” направление „Спорт”
142 Митко Владимиров Вълков ОУ „Алеко Константинов” направление „Спорт”
143 Радослав Христов Николов ОУ „Алеко Константинов” направление „Спорт”
144 Павел Бисеров Татаров ОУ „Алеко Константинов” направление „Спорт”
145 Диана Георгиева Сарафова СОУ „Л.Каравелов” направление „Спорт”
146 Елица Генчева Манолова СОУ „Л.Каравелов” направление „Спорт”
147 Росен Атанасов Йовчев СОУ „Л.Каравелов” направление „Спорт”
148 Мария Боянова Никова СОУ „Л.Каравелов” направление „Спорт”
149 Явор Станимиров Янков Спортно училище „Стефан Караджа” гр.Хасково направление „Спорт”
150 Цветомир Стоянов Стоянов Спортно училище „Стефан Караджа” гр.Хасково направление „Спорт”
свали като .pdf