Deposited projects

Образование за интеграция

Училище Владимир Видрич, Кутина подготвят проектно предложение „Образование за интеграция” по програма Еразъм+ (Дейност К2: Сътрудничество за инициативи и обмен на добри практики – стратегически партньорства, срок за кандидатстване 30 април 2014). Целта на проекта е разбиране на разнообразието на учениците от ромската общност в гр. Кутина и в партниращото…

New-Mob

Всички граждани на Европейския съюз би следвало да имат правото да живеят в по-здравословни градове. В много случаи това право е подкопано от деградацията на градската среда, прекомерния трафик от коли е един от основните фактори за тази тенденция, което е причината за инциденти, шум и замърсяване на въздуха. Проучване…