DECISIONS OF THE MC

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 26. 02. 2015 г.

Решение №1602   Решение №1603   Решение №1604   Решение №1605   Решение №1606   Решение №1607   Решение №1608   Решение №1609   Решение №1610   Решение №1611   Решение №1612   Решение №1613   Решение №1614   Решение №1615   Решение №1616   Решение №1617   Решение №1618…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 29. 01. 2015 г.

Решение №1564   Решение №1565   Решение №1566   Решение №1567   Решение №1568   Решение №1569   Решение №1570   Решение №1571   Решение №1572   Решение №1573   Решение №1574   Решение №1575   Решение №1576   Решение №1577   Решение №1578   Решение №1579   Решение №1580…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 27. 11. 2014 г.

Решение № 1498 Решение № 1499 Решение № 1500 Решение № 1501 Решение № 1502 Решение № 1503 Решение № 1504 Решение № 1505 Решение № 1506 Решение № 1507 Решение № 1508 Решение № 1509 Решение № 1510 Решение № 1511 Решение № 1512 Решение № 1513 Решение №…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 30. 10. 2014 г.

Решение №1471 Решение №1472 Решение №1473 Решение №1474 Решение №1475 Решение №1476 Решение №1477 Решение №1478 Решение №1479 Решение №1480 Решение №1481 Решение №1482 Решение №1483 Решение №1484 Решение №1485 Решение №1486 Решение №1487 Решение №1488 Решение №1489 Решение №1490 Решение №1491 Решение №1492 Решение №1493 Решение №1494 Решение №1495…