DECISIONS OF THE MC

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 29.05.2008 г.

Заседание на Общински съвет 29.05.2008 Приети решения от  №192 до №228 включително 1. Решение №192 2. Решение №193 3. Решение №194 4. Решение №195 5. Решение №196 6. Решение №197 7. Решение №198 8. Решение №199 9. Решение №200 10. Решение №201 11. Решение №202 12. Решение №203 13. Решение №204…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 24.04.2008 г.

ПО ПРОТОКОЛ № 7/24.04.2008 г. ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ: 35 – от № 155 до № 191 вкл. Решение № 155 – без движение На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и чл.39 от Закона за концесиите, Общински съвет – Димитровград дава съгласие за откриване на процедура за концесия за…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 20.03.2008 г.

Приети решения от № 140 до № 154 включително   3. Решение №140 4. Решение №141 5. Решение №142 6. Решение №143 7. Решение №144 8. Решение №145 9. Решение №146 10. Решение №147 11. Решение №148 12. Решение №149 13. Решение №150 14. Решение №151 15. Решение №152 16.…

Заседание на Общински съвет - Димитровград от 28.02.2008 г.

Приети решения от № 106 до № 139 включително   1. Решение №106 2. Решение №107 3. Решение №108 4. Решение №109 5. Решение №110 6. Решение №111 7. Решение №112 8. Решение №113 9. Решение №114 10. Решение №115 11. Решение №116 12. Решение №117 13. Решение №118 14.…