Обява за длъжността "биолог" към Общинско предприятие "Благоустрояване" - Димитровград