Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

Приходи на Община Димитровград за 2015 г. Разходи на Община Димитровград за 2015 г.  Инвестиционна програма на Община Димитровград за 2015 г. Формули за разпределение на средства по ЕРС между дейностите в сфера "Образование" Община Димитровград за 2015 г.  Индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община…

Делигиран бюджет на ОУ"Хр.Смирненски" с.Радиево, община Димитровград

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  ”ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ” с. Радиево, общ. Димитровград, тел. 03923/2266   с. Радиево 6427;  ул.”Партизанска” № 31 ;  тел.(03923) 22-66 ;   E-mail: [email protected] abv.bg   З  А  П  О  В  Е  Д № 166 / 10.03.2014 г.                На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП, във…

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011

Относоно: Текущото изпълнетие на бюджета за първото шестмесечие на 2011 година в Община Димитровград                       С Решение № 1417 от 17.02.2011 година бе приет бюджета на общинат в размер на 28 062 928 лева по прихода и разхода.През отчетния период на основание на чл.34 ал.1 от Закона за устройството на…