Парк „Пеньо Пенев”

Парк „Пеньо Пенев”

Мемориален парк „Пеньо Пенев” е създаден като парк, посветен на бригадирското движение и на емблематичния за социалистическата поезия поет Пеньо Пенев. Разположен е в южната част на Димитровград в местността „Габера”, която е била любимо място на поета Пеньо Пенев. Общата му площ е около 350 дка. В парка е изграден паметник на П.Пенев където са погребани тленните му останки. В композицията на парка са включени множество каменни цитатници, на които са издълбани стихове на поета. Всички цитатници са различно декорирани със специфична растителност. Някои са разположени под сянката на японска криптомерия на фона на цъфтящи храсти като форзиция, японска дюля, вайгелия и спирея, или са обгърнати от бръшлян и стелеща се винка. Парка има свой индивидуален облик. От изток и запад на площадката с паметника са изградени две езера. От тях започват секторите на съответно източна и западна каскади.

Източната каскада се състои от 16 броя езерца с обща площ 9 700 кв.м. Езерата започват он най-южната част на парка и лъкатушейки между пейзажните аллеи достигат до най-северната му част. Езерцата са свързани помежду си с поточета, преливници и водопадчета. Край езерата са засадени декоративни дървесни видове от плачеща върба, офика, пирамидална топола, албиция, кедри, ели, смърчове и кипариси, а също и различни цъфтящи храсти. Западната каскада започва от езерото намиращо се в западната част на площадката пред паметника.

Състои се от 7 броя езерца с обща площ 1 400 кв.м. Те преливат едно в друго чрез закрити и открити канали, преливници и вадички. По многобройните алеи в парка са разположени пейки за отдих на посетителите. Всяко едно пространство в парка, форма и елемент са много добре обмислени и поставени на точното място. От парка се разкрива красива панорамна гледка към града. Парк „Пеньо Пенев” е част от зелената система на гр. Димитровград, който служи за естетическа наслада и почивка на населението, но преди всичко той подобрява микроклимата в града.