Парк „Н.Й.Вапцаров”

Парк „Н.Й.Вапцаров”

Парк „Н.Й.Вапцаров” е разположен на юг и югозапад от кв. „Славянски” в гр.Димитровград. Общата площ на парка възлиза на 821 дка. През 1954-1955 година започва строителството на обекта, като проектирането и строителството на парка се извършва от Химическия комбинат. От 1950 до 1955 г. са започнали залесителните мероприятия в парка. Засадени са фиданки от черен бор, акация, явор, ясен, липа и желъд от червен американски дъб, сребрист смърч, сребриста ела и др. Край централните алеи се засаждат липа и конски кестен. Засадени са и различни видове красиво цъфтящи храсти. Паркът е изграден от три сектора. Първия сектор включва централната част на парка. Непосредствено след главния вход на парка в дясно се намира ЗООКЪТ. В него се отглеждат мечки, сърни, различни видове птици и др. Това е една от най-интересните и посещавани атракции за посетителите. На запад от главната алея се намира детска площадка, предназначена за забавления на най-малките посетители на парка.

По алеите на парка са разположени многобройни пейки за отдих на гражданите. Вторият сектор на парка се развива в горски масив с преобладаване на дъбови насаждения. Започва от площадка с голям фонтан (функционирал в миналото) със стълбища и алеи, които завършват в голямо уширение. От уширението започват широки алеи, които продължават през гората и на изток водят към Планетариум „Джордано Бруно”, който се посещава от ученици и любители „астрономи”. Третия сектор започва като широка алея водеща до езеро, което в миналото е било пълноводно, но с годините е засушено. Въпреки променения си облик парк Н.Й.Вапцаров е едно от любимите места за разходка, забавления и отмора на жителите от целия град.