Общински лечебни заведения

В община  Димитровград доболничната медицинска помощ се осъществява от 38 общопрактикуващи лекари, разпределени в 29 индивидуални и две групови практики.

Стоматологичната първична помощ се осъществява от 39 индивидуални практики на лекари по дентална медицина.

Специализирана доболнична помощ се осъществява от два медицински центъра: „Медицински център – Димитровград” ЕООД и Медицински център „Шанс”.

Болничната медицинска помощ се оказва от Многопрофилната болница за активно лечение “Св.Екатерина”.

 

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДИМИТРОВГРАД” ЕООД

Адрес: гр. Димитровград, бул. “Христо Ботев” №29
Управител: д-р Елисавета Стефанова
Тел.: 0391/67 700;   0391/289 340;
E-mail: mc_dimitrovgrad@mail.bg 
Web site: www.mc-dimitrovgrad.com

"Медицински център - Димитровград“ ЕООД е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ. В центъра работят специалисти по следните специалности: Акушерство и гинекология, Кардиология, Неврология, Ендокринология, Педиатрия, Детска кардиология, Очни болести, Уши-нос-гърло, Нефрология, Гастроентерология, Хирургия, Ортопедия и травматология, Белодробни болести, Кожни болести, Физиотерапия, Психиатрия, Рентгенология, Вътрешни болести. 

Извършват се прегледи, високоспециализирани изследвания, рентгенологични изследвания, профилактични прегледи, експертиза на работоспособността, функционални изследвания, ехографска диагностика, медицински свидетелства за водач на МПС, започване на работа. 

Лечебното заведение работи по договори с РЗОК, ДЗОФ, по европейски проекти и програми, договори с предприятия за медицинско обслужване.

В лечебното заведения работи добре оборудвана физиотерапия, разполагаща и със зала за лечебна физкултура.


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ШАНС” ООД

Адрес: гр. Димитровград, бул. “Христо Ботев” №29
Управителен съвет: д-р Мима Тодорова и д-р Георги Георгиев
Тел.: 0391/64 039;   0391/289-215 ;
GSM: 0878 137 129
E-mail:  mc_shans@abv.bg
Работно време: понеделник - петък  от 8:00 до 18:00 часа

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ШАНС” ООД е лечебно заведение за оказване на специализирана доболнична помощ по следните специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Неврология, Акушерство и гинекология, Хирургия, Ортопедия и Травматология, Пулмология, Очни болести, УНГ, Педиатрия. Центърът работи по договор с НЗОК и доброволни здравноосигурителни фондове.


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТА ЕКАТЕРИНА”

Адрес: гр. Димитровград, бул. “Христо Ботев” №29
Управител: д-р Матей Матеев
Тел.: 0391/64 024
Болнична регистратура тел.: 0391/289 252
E-mail:  mbal_dimgrad@abv.bg
Web site: www.mbalstekaterina.eu

МБАЛ "Света Екатерина" Димитровград ЕООД е лечебно заведение за осъществяване на болнична медицинска помощ при възникнали остри заболявания или обострени хронични такива по профила на разкритите специалности. Лечебното заведение разполага с клинична и микробиологична лаборатории и отделение по вътрешни болести и образна диагностика, хирургично отделение, ортопедо-травматологично отделение, акушеро-гинекологично отделение, детско отделение,  очно отделение и неврологично отделение.

 

свали като .pdf