Заповеди

Заповед за продажба на имоти, частна общинска собственост

З А П О В Е Д   № РД-06-1529   гр. Димитровград, 24.10.2022 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и…

Заповед за продажба на имоти, частна общинска собственост

  З А П О В Е Д   № РД-06-1527   гр. Димитровград, 24.10.2022 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост…

Заповед за продажба на имоти, частна общинска собственост

З А П О В Е Д   № РД-06-1532   гр. Димитровград, 24.10.2022 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и…

Заповед за продажба на имоти, частна общинска собственост

З А П О В Е Д   № РД-06-1533   гр. Димитровград, 24.10.2022 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и…

Заповед за продажба на имоти, частна общинска собственост

  З А П О В Е Д   № РД-06-1534   гр. Димитровград, 24.10.2022 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост…

Заповед за продажба на имоти, частна общинска собственост

З А П О В Е Д   № РД-06- 1539   гр. Димитровград, 24.10.2022 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №763/30.06.2022…

Заповед за продажба на имоти, частна общинска собственост

З А П О В Е Д   № РД-06- 1535   гр. Димитровград, 24.10.2022 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №763/30.06.2022…

Заповед за продажба на имоти, частна общинска собственост

  З А П О В Е Д   № РД-06- 1536   гр. Димитровград, 24.10.2022 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед продажба на имоти, частна общинска собственост

  З А П О В Е Д   № РД-06- 1537   гр. Димитровград, 24.10.2022 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за продажба на имоти, частна общинска собственост

З А П О В Е Д   № РД-06- 1538   гр. Димитровград, 24.10.2022 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №763/30.06.2022…