Заповеди

„МИНЕРАЛА 98” ЕООД

З   А   П   О  В   Е   Д № РД-06-488   Димитровград, 05.03.2012 г.             На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 5 от 28.02.2012 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост   О…

”СЛАВЯНА КОНСУЛТ” ЕООД

З   А   П   О  В   Е   Д № РД-06-487   Димитровград, 05.03.2012 г.             На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 2 от 28.02.2012 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост   О…

ЕТ”МХ-ОРИЕНТ-ЖИВКО ГЕОРГИЕВ”

З   А   П   О  В   Е   Д № РД-06-486   Димитровград, 05.03.2012 г.             На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 28.02.2012 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост   О…

ЕТ ”БИСЕРА КОНСУЛТ – Надя Узунова”

З   А   П   О  В   Е   Д № РД-06-485   Димитровград, 05.03.2012 г.             На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 3 от 28.02.2012 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост   О…

Димитър Вълков Ангелов

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-477   гр.Димитровград 05.03.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №59/2011г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №3 от…

Димитър Вълков Ангелов

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-476   гр.Димитровград 05.03.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №59/2011г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №7 от…

Димитър Вълков Ангелов

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-481   гр.Димитровград 05.03.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №59/2011г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №1 от…

Димитър Вълков Ангелов

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-478   гр.Димитровград 05.03.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №59/2011г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №6 от…

Димитър Вълков Ангелов

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-479   гр.Димитровград 05.03.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №59/2011г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №5 от…

Димитър Вълков Ангелов

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-480   гр.Димитровград 05.03.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №59/2011г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №4 от…