Заповеди

ЕТ АДИ – ГАНКА ПЕНЧЕВА

З   А   П   О  В   Е   Д № РД-06-1748   Димитровград, 18.09.2012 г.             На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №2 от 14.09.2012 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост   О П…

Костадин Димитров Кабзималев

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-1515   гр.Димитровград 31.07.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №604/28.05.2009г. на Общински съвет Димитровград и Протокол № 2…

"Каолин" АД

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-1514   гр.Димитровград 31.07.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №604/28.05.2009г. на Общински съвет Димитровград и Протокол № 3…

"Каолин"АД

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-1513   гр.Димитровград 31.07.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №604/28.05.2009г. на Общински съвет Димитровград и Протокол № 4…

"Никон Метал" ЕООД

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-1511   гр.Димитровград 31.07.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №280/31.05.2012г. на Общински съвет Димитровград и Протокол № 1…

"Л и М" ЕООД

 З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1519   гр.Димитровград,  31.07.2012г.                           На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество и Протоколи №№ 11,12,13,14,15,16,17 и 18 от 27.07.2012г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост…

Дияна Георгиева Александрова

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-1340 гр.Димитровград 03.07.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 1287/2010г. на Общински съвет Димитровград и Протокол № 1…

"Асоциация на рециклиращата индустрия" - гр.София

З   А   П   О  В   Е   Д № РД-06-1341   Димитровград, 03.07.2012 г.     На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Решение №239/06.04.2012г. и Протокол № 1 от 29.06.2012 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти,…

Дияна Георгиева Александрова

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-1340 гр.Димитровград 03.07.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 1287/2010г. на Общински съвет Димитровград и Протокол № 1…

Петър Енчев Петров

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-1339  гр.Димитровград 03.07.2012г.          На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №1447/2011г. на Общински съвет Димитровград и Протокол № 1 от 29.06.2012г.…