Строеж на пречиствателни станции в басейна на р. Марица

Решение на Европейската

комисия

 

От 14.08.09г

 

За изменение на решение РН/2000/5776/за предоставяне на помощ за Строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица (Стара Загора и Димитровград)

 

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

 

като взе предвид Договора за създаване на европейската общност,

като взе предвид Регламент /ЕО/ №1164/94 на Съвета от 16.05.1994 относно създаването на Кохезионен фонд, и по специално член Е, параграф 5 от приложение ll към него, като има предвид, че:

1.     Със свое решение РН/2000/5776 от 18 декември 2000г, изменено с Решение на Комисията DL/2005/3649 от 29 ноември 2005г, Комисията отпусна помощ за проекта „Строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица /Стара Загора и Димитровград/”.

2.     На 27 март 2008 г. националните органи представиха искане за изменение на посоченото решение, с което се иска позволение за използването на непредвидените разходи за нов подкомпонент. По искане на Комисията, националните власти представиха допълнителна информация на 25 ноември 2008 г. В следствие на това, на 9 февруари 2009 г националните власти внесоха актуализирана Индикативна разбивка на разходите, с предложение за използване на непредвидените разходи и по договора за надзор на строителните дейности по новия подкомпонент.

3.     Искането се мотивира с нуждата от рехабилитация на водоснабдителната мрежа в жилищните квартали по левия бряг на река Марица в Димитровград.

4.     Поради това Решение РН/2000/5776 следва да бъде съответно изменено, прие настоящото решение:

 

Член 1

 

Решение РН/2000/5776 се изменя, както следва:

 

Текстът от приложение l /”Описание на мярката”/ и приложение la /”Временен план за възлагане на поръчки”/ се изменя съгласно текста на приложение към настоящото решение.

 

Член 2

 

Адресат на настоящото решение е република България.

 

Съставено в Брюксел на 14.08.2009г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Описание на мярката

 

 

Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на р. Марица в Димитровград. Компонентът ще включва следните елементи:

1.    Строителни дейности за рехабилитация на водоснабдителната мрежа

a)    Преглед на капацитета на съществуващата водоснабдителна мрежа и на бъдещото потребление, както и проектиране на

най – необходимите дейности за рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа по левия бряг на река Марица в Димитровград

б) Рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа от азбестовоциментови тръби с PEHD PN10 тръби в четири квартала (включително частта от водопроводните отклонения по левия бряг на река Марица в Димитровград поддържана от регионалното дружество за водоснабдяване и канализация) както следва:

- Квартал Черноконево – приблизително 19,600м

- Квартал Вулкан – приблизително 1,650м

- Квартал Марийно – приблизително 6,600м

- Квартал Изток 1 и 2 – приблизително 5,100м

- Водопроводни отклонения – приблизително 1,500 броя

c) Инсталиране на нови и подмяна на съществуващи фитинги ) приблизително 350 броя общо кранове и пожарни хидранти)

с цел  предоставяне на по добри комунални услуги и падобряване функиционирането и поддръжката на водоснабдителната мрежа в кварталите.

2. Надзор на строителните дейности за рехабилитация на водоснабдителната мрежа.

Строителният  надзор по рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица ще включва:

-         Преглед и одобрение на проекта

-         Надзор на договора за строителство

-         Техническа и договорна подкрепа по време на периода  за съобщаване на дефекти

-         Техническа и договорна подкрепа за въвеждане и експлоатация.

 

Последна промяна: 06:39:38, 9 Март 2020

Още новини

В Димитровград ще гостува популярната авторка за Япония Юлияна Антонова-Мурата

284

На 27 юни 2022г. (понеделник) от 17:30 часа гост на Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград ще бъде писателката Юлияна Антонова-Мурата – автор на нашумялата трилогия вдъхновяващи книги за Страната на изгряващото слънце – „Моши моши, Япония“, „Уки уки, Япония“ и „Сан Сан, Япония“. Дарбата на авторката да пресъздава живота…

Второ за сезона пръскане против кърлежи и комари

113

Община Димитровград планира да извърши дезакаризация на тревни площи, както и дезинсекция срещу имаго и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи – II етап. Предварително определените дати са: 21.06.22г.(вторник), 22.06.22г.(сряда), 23.06.22г.(четвъртък) – дезакаризация срещу кърлежи на тревни площи на територията на Димитровград и трите квартала; 24.06.2022г.(петък) и…

Тестови изпитания нова въздушна електропреносна линия

90

На 21 юни 2022г. от 10.00ч. ще стартират тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на новата въздушна линия 400kV от подстанция "Пловдив" до подстанция "Марица Изток". За целта трасето ще бъде захранено с напрежение 400kV. Уведомителното писмо е от Електроенергиен системен оператор ЕАД във връзка с обект "Изграждане на нов…

Акустично джаз трио-Димитровград с нов концерт от поредицата представяне на млади музиканти

72

Продължава поредицата от концерти АКУСТИЧНО ДЖАЗ ТРИО ПРЕДСТАВЯ, като този четвъртък на 23 юни 2022г. от 19.00ч. на Централната градска алея в Димитровград, триото ще представи младия и талантлив ДИМИТЪР БАКЪРДЖИЕВ –саксофон и флейта. В концерта ще вземат участие солиста на Акустично джаз трио Мария Арнаудова, Пламен Солаков - бас,…

Към всички новини