Строеж на пречиствателни станции в басейна на р. Марица

Решение на Европейската

комисия

 

От 14.08.09г

 

За изменение на решение РН/2000/5776/за предоставяне на помощ за Строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица (Стара Загора и Димитровград)

 

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

 

като взе предвид Договора за създаване на европейската общност,

като взе предвид Регламент /ЕО/ №1164/94 на Съвета от 16.05.1994 относно създаването на Кохезионен фонд, и по специално член Е, параграф 5 от приложение ll към него, като има предвид, че:

1.     Със свое решение РН/2000/5776 от 18 декември 2000г, изменено с Решение на Комисията DL/2005/3649 от 29 ноември 2005г, Комисията отпусна помощ за проекта „Строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица /Стара Загора и Димитровград/”.

2.     На 27 март 2008 г. националните органи представиха искане за изменение на посоченото решение, с което се иска позволение за използването на непредвидените разходи за нов подкомпонент. По искане на Комисията, националните власти представиха допълнителна информация на 25 ноември 2008 г. В следствие на това, на 9 февруари 2009 г националните власти внесоха актуализирана Индикативна разбивка на разходите, с предложение за използване на непредвидените разходи и по договора за надзор на строителните дейности по новия подкомпонент.

3.     Искането се мотивира с нуждата от рехабилитация на водоснабдителната мрежа в жилищните квартали по левия бряг на река Марица в Димитровград.

4.     Поради това Решение РН/2000/5776 следва да бъде съответно изменено, прие настоящото решение:

 

Член 1

 

Решение РН/2000/5776 се изменя, както следва:

 

Текстът от приложение l /”Описание на мярката”/ и приложение la /”Временен план за възлагане на поръчки”/ се изменя съгласно текста на приложение към настоящото решение.

 

Член 2

 

Адресат на настоящото решение е република България.

 

Съставено в Брюксел на 14.08.2009г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Описание на мярката

 

 

Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на р. Марица в Димитровград. Компонентът ще включва следните елементи:

1.    Строителни дейности за рехабилитация на водоснабдителната мрежа

a)    Преглед на капацитета на съществуващата водоснабдителна мрежа и на бъдещото потребление, както и проектиране на

най – необходимите дейности за рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа по левия бряг на река Марица в Димитровград

б) Рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа от азбестовоциментови тръби с PEHD PN10 тръби в четири квартала (включително частта от водопроводните отклонения по левия бряг на река Марица в Димитровград поддържана от регионалното дружество за водоснабдяване и канализация) както следва:

- Квартал Черноконево – приблизително 19,600м

- Квартал Вулкан – приблизително 1,650м

- Квартал Марийно – приблизително 6,600м

- Квартал Изток 1 и 2 – приблизително 5,100м

- Водопроводни отклонения – приблизително 1,500 броя

c) Инсталиране на нови и подмяна на съществуващи фитинги ) приблизително 350 броя общо кранове и пожарни хидранти)

с цел  предоставяне на по добри комунални услуги и падобряване функиционирането и поддръжката на водоснабдителната мрежа в кварталите.

2. Надзор на строителните дейности за рехабилитация на водоснабдителната мрежа.

Строителният  надзор по рехабилитация на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица ще включва:

-         Преглед и одобрение на проекта

-         Надзор на договора за строителство

-         Техническа и договорна подкрепа по време на периода  за съобщаване на дефекти

-         Техническа и договорна подкрепа за въвеждане и експлоатация.

 

Последна промяна: 06:39:38, 9 Март 2020

Още новини

Грейнаха светлините на най-голямото живо Коледно дърво в Европа

464

Грейнаха светлините на най-голямото живо Коледно дърво – 32 метровата елха на площада в Димитровград. Добрият старец светна огромната елха с помощта на хилядите деца дошли за събитието на площада в Димитровград, последвано от пищна заря. Дядо Коледа пристигна с ефектен червен автомобил "Сънбийн Алпин". На централния площад той бе…

Община Димитровград спечели проект за подобряване енергийните характеристики на сградата на ДМЦ

190

Община Димитровград спечели нов проект по Плана за възстановяване и устойчивост. Обектът на интервенция е сградата на Детския и младежки център, находяща се на ул. "Св. Климент Охридски" №7 и е на пет етажа, въведена в експлоатация през 1969 г. Проектното предложение е насочено към изпълнение на целите на Интегрирания…

Разнообразна и наситена празнична програма през декември ще радва жители и гости на Димитровград

1301

Разнообразна и наситена със събития празнична програма е приготвила община Димитровград за Коледните и Новогодишните празници. Концерти, кулинарен конкурс, театрални постановки за възрастни и деца, изложби, творчески вечери и характерни за месеца събития ще радват димитровградчани и гостите на града през декември, а началото ще бъде поставено със запалване светлините…

Коледен турнир по футбол на малки врати

234

Община Димитровград организира провеждането на Коледен турнир по футбол на малки врати от 11-15 декември 2023г. Срещите ще се играят от 18.00 часа на изкуственото игрище на стадион "Раковски". Желаещите да се включат в турнира могат да се запишат до 7.12.2023г. на телефон: 0885866192. Наградния фонд (отборно) предвижда за първо…

Към всички новини