X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” към Общински съвет – Димитровград на 17. 04. 2024 г. (сряда), от 17.00 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” към Общински съвет – Димитровград на 20. 03. 2024 г. (сряда), от 17.00 часа, в стая №2…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” към Общински съвет – Димитровград на 21. 02. 2024 г. (сряда), от 17.00 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” към Общински съвет – Димитровград на 7. 02. 2024 г. (сряда), от 17.00 часа, в стая №2…