Сесия на Общински съвет Димитровград, февруари 2016