Вечер на младата българска поезия – среща с Димитър Калбуров