Уведомление за инвестиционно предложение "Закрит плувен басейн със съблекални и санитарно-битови помещения", УПИ IV, кв.11а в гр.Димитровград

Уведомлението за инвестиционно предложение "Закрит плувен басейн със съблекални и санитарно-битови помещения", УПИ IV, кв.11а в гр.Димитровград с Възложител Община Димитровград можете да видите тук.

Файлове: