Уведомление за инвестиционно предложение за "Водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и за противопожарни цели в случаи на пожар в имот ПИ 87086.164.6 по КК на с. Ябълково, общ. Димитровград.

Уведомлението за инвестиционно предложение за "Водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и за противопожарни цели в случаи на пожар в имот ПИ 87086.164.6 по КК на с. Ябълково, община Димитровград, обл. Хасково" с възложител "ПИМК ИНВЕСТ" АД, гр. Пловдив, можете да видите тук.

Файлове: