Уведомление за инвестиционно предложение за "Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр.Хасково с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Уведомлението за инвестиционно предложение за "Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за "Водоснабдяване и Канализация"  ЕООД, гр.Хасково с възложител Министерство на регионалното развитие и  благоустройството, можете да видите тук. 

Файлове: