Уведомление за инвестиционно предложение за "Развъждане, отглеждане и угояване на риба, за свободна консумация и спортен риболов" в язовир в землището на с.Светлина, местност "в село" - имот с идентификатор 65574.25.104, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Уведомлението за инвестиционно предложение за "Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов" в язовир в землището на с.Светлина, местност "в село" - имот с идентификатор 65574.25.104, общ.Димитровград, обл. Хасково можете да видите тук.

Файлове: