Уведомление за инвестиционно предложение за "Прилагане на мерки за енергийна ефективност и преустройство на междуучилищен център в "Къща на изкуствата", гр.Димитровград", с възложител Община Димитровград

Обявата за Уведомление за инвестиционно предложение за "Прилагане на мерки за енергийна ефективност и преустройство на междуучилищен център в "Къща на изкуствата", гр.Димитровград",  с възложител Община Димитровград можете да видите тук.

Файлове: