Уведомление за инвестиционно предложение за "Преустройство на съществуващ магазин с пристройка на един етаж с обособяване на 3 броя магазини за промишлени стоки" на "БИЕН" ЕООД.

Уведомлението за инвестиционно предложение за "Преустройство на съществуващ магазин с пристройка на един етаж с обособяване на 3 броя магазини за промишлени стоки" на "БИЕН" ЕООД можете да видите тук.

Файлове: