Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Складова база за промишлени стоки" в поземлен имот с идентификатор №39668.142.14 по КК на с.Крепост, общ. Димитровград с възложител "ВЕРТЕКС" ООД

Обявата за Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане  на "Складова база за промишлени стоки" в поземлен имот с идентификатор  №39668.142.14 по КК на с.Крепост, общ. Димитровград,  с възложител  "ВЕРТЕКС" ООД можете да видите тук.

Файлове: