Уведомление за Инвестиционно предложение за изграждане на "Складова база за промишлени стоки с шоурум" в поземлен имот №39668.142.1469 по КК в землище на с. Крепост, общ. Димитровград с възложител на ВЕРТЕКС ООД.

Обявата за уведомлението за Инвестиционно предложение за изграждане на "Складова база за промишлени стоки с шоурум" в поземлен имот №39668.142.1469 по КК  в землище на с. Крепост, общ. Димитровград с възложител на ВЕРТЕКС ООД можете да видите тук.

Файлове: