Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна предназначението на аптека в кафе аперитив - самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 41.1.1"

Уведомлението за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна предназначението на аптека в кафе  аперитив - самостоятелен обект в  сграда с кадастрален номер 41.1.1", с Възложител Антон Петков Ангелов, с.Скобелево можете да видите тук.

Файлове: