Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна на мястото на търговско измерване чрез изграждане на нов БКТП 630kVA/20/0.4kV", местонахождение: ПИ 97076.164.6 стар номер 0000220, землището на с.Ябълково, общ.Димитровград.

Уведомлението за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна на мястото на търговско измерване чрез изграждане на  нов БКТП 630kVA/20/0.4kV", местонахождение: ПИ 97076.164.6 стар номер 0000220, землището на с.Ябълково, общ.Димитровград с Възложител "ПИМК ИНВЕСТ" АД, можете да видите тук.

Файлове: