Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект: "Преустройство на гараж с работилница в магазин за пакетиране на хранителни стоки" в с. Ябълково, Община Димитровград.

Уведомлението за инвестиционно предложение за изграждане на Обект: "Преустройство на гараж с работилница в магазин за пакетиране на хранителни стоки" в УПИ XV-995, кв.81 по ПУП на с.Ябълково, Община Димитровград, обл. Хасково можете да видите тук.

Файлове: