Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на обект "Изместване на КНС "Димитър Благоев", КНС "Толбухин" и КНН 124 "ЕНДИ" от п/ст Димитровград в частта си , преминаващи през имоти 21052.1016.483, 2105.1016.485.

Уведомлението за инвестиционно предложение за изграждане на обект "Изместване на КНС "Димитър Благоев", КНС "Толбухин" и КНН 124 "ЕНДИ" от п/ст Димитровград в частта си , преминаващи през имоти 21052.1016.483, 2105.1016.485, местонахождение ПИ №21052.1016.450, ПИ №21052.1016.462, ПИ №21052.1016.483 по КК на гр.Димитровград, община Димитровград, обл. Хасково, можете да видите тук.

Файлове: