Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо и водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец в ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково" с възложител "ПИМК ИНВЕСТ" АД

Уведомлението за инвестиционно предложение за "Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо и водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец в ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково" с възложител "ПИМК ИНВЕСТ" АД можете да видите тук. 

Файлове: