Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Кравеферма за свободно групово отглеждане на 100 броя крави за мляко" в поземлен имот с идентификатор 87076.300.30 по КККР на с.Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Кравеферма за свободно групово отглеждане на 100 броя крави за мляко" в поземлен имот с идентификатор 87076.300.30 по КККР на с.Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково с възложител Николай Кръстев Кръстев можете да видите тук.

Файлове: