Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Кравеферма за свободно групово отглеждане на 100 броя крави за мляко" с възложител Николай Кръстев

Уведомлението за инвестиционно предложение за изграждане на "Кравеферма за свободно групово отглеждане на 100 броя крави за мляко" с възложител Николай Кръстев в ПИ 87076.300.30 в землището на с.Ябълково, общ.Димитровград, обл. Хасково можете да видите тук.

Файлове: