Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Автомивка на самообслужване" в поземлен имот ПИ 21052.1012.111 по КК на гр. Димитровград, обл. Хасково с възложител "МГ-ОЙЛ" ООД.

Уведомлението за инвестиционно предложение за изграждане на "Автомивка на самообслужване"  в поземлен имот ПИ 21052.1012.111 по КК на гр. Димитровград, обл. Хасково с възложител "МГ-ОЙЛ" ООД можете да видите тук.

Файлове: