Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане на мандра за млечни продукти в ПИ 21052.95.70 по КК на Димитровград" с възложител Георги Петков

Уведомлението за инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане на мандра за млечни продукти в ПИ 21052.95.70 по КК на  Димитровград" с възложител Георги Петков, можете да видите тук.

Файлове: