Уведомление за инвестиционно намерение за “Удвояване на участъци от жп линията Крумово - Свиленград - Турска граница” с възложител Държавно предприятие "Национална компания железопътна структура.

Уведомлението за инвестиционно намерение  за “Удвояване на участъци от жп линията Крумово - Свиленград - Турска граница”  с възложител  Държавно предприятие "Национална компания железопътна структура можете да видите тук.

Файлове: