Уведомление за инвестиционно намерение за "Складова база за промишлени стоки, офис, автодиагностичен център и санитарно-битови помещения" в с.Крепост.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Складова база за промишлени стоки, офис, автодиагностичен център и санитарно-битови помещения", ПИ 39668.60.13, с.Крепост, общ.Димитровград, обл.Хасково, можете да видите тук.

Файлове: