Уведомление за инвестиционно намерение за промяна предназначението на "Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1015.278.2.32 по КК на гр.Димитровград, представляващ търговски обект магазин за нехранителни стоки в бистро" от КЛУБ КОРНЕР.

Обявата за уведомлението за инвестиционно намерение за промяна предназначението на "Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1015.278.2.32 по КК на гр.Димитровград, представляващ търговски обект магазин за нехранителни стоки в бистро" находящ се в ПИ 21052.1015.278.2 по КК на гр.Димитровград, самостоятелен обект с идентификатор 21052.1015.278.2.32 по КК на града, сграда с кадастрален №973 в кв.187 по ПУП-ПРЗ на Димитровград можете да видите тук.

Файлове: